3r - SD: La Biografia

Després de conèixer l’època històrica, geografia, feines i obres de Leonardo da Vinci, estem aprenent a fer una biografia, perimer, ho fem sobre Leonardo, quan ens haguem entrenat suficient, farem la nostra!!!

Aquí podeu comprovar la biografia que heu escrit en grups i complementar la informació que heu seleccionat:

BIOGRAFIA DE LEONARDO DA VINCI

3r- SD. Comparem i contrastem

Hem començat a descobrir que da Vinci va nèixer en una època i va viure en una altra: l’edat mitjana i l’edat moderna!!

Analitzem els aspectes més rellevants de cada època i ho comparem amb les nostres vides i com són a dia d’avui. Finalment ho plasmem en grups cooperatius amb la dinàmica de metacognició “compara i contrasta”, que ens ajuda a interioritzar els conceptes apresos i relacionar-nos entre si per prendre consciència de les diferències i què suposen pels habitants de cada moment històric.
3r - SD. Línia del temps

Una vegada hem conegut els apsectes més rellevants de l’època en que va viure Leonardo da Vinci, hem après a fer una Línia del temps. Ens és d’utilitat per a ordenar física i mentalment, la seva època i, fent-la ens hem adonat que Leonardo va nèixer en una altra època: l’edat mitjana!!!


3rB- Experiments 2

Comencem els experiments que hem estat preparant pel projecte dels científics!!!